fa Rasta
rahmani.hd@gmail.com 02833665275

اطلاعات پرژه

  • دسته بندی : سامانه
  • مالک : شرکت رستا
  • 1398 : تاریخ راه اندازی
  • rasta-co.com : لینک استارت آپ

نرم افزار ارزیابی عملکرد

ظهور تکنیک های نوین در عرصه هدایت و رهبری سازمان ها و بسط و گسترش کاربرد آنها در سطح جهانی موید همسویی سازمانهای امروزی در دستیابی به الگوهای مشترک مدیریتی است. از جمله این تکنیک‏ها، رویکرد مراکز ارزیابی (Assessment center) می ‏باشد.این فریاند به سال 1923(در خلال جنگ جهانی اول) بر می‏گردد . بدین صورت که روانشناسان و افسران عالی رتبه برای گزینش رهبران نظامی با برگزاری آزمونها، رفتار داوطلبان یا کاندیداها را مورد ملاحظه و ارزیابی قرار می‎دادند. سرانجام در سال 1949 دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا کانون ارزیابی مدیران دولتی را دایر نمود. مشهورترین تجارب در این خصوص مربوط به شرکت AT & T می‎باشد که کانون ارزیابی آن در سال 1956 دایر شد و سپس به سازمان ها و مراکز دولتی تسری نمود.بر اساس دستور العمل شماره 1657363 سازمان اداری و استخدامی کشور تمامی دستگاههای اجرایی موظف اند هر سال با اعلام فراخوان عمومی، افرادی که واجد شرایط این دستور العمل هستند را با توجه به نیاز و امکانات دستگاه، برای شرکت در برنامه ارزیابی انتخاب و سپس بر اساس تعداد و حجم سمت های مدیریتی و تعداد فراد ثبت نام شده، برنامه ریزی لازم را برای معرفی به کانون های ارزیابی داخل و خارج از دستگاه های اجرایی انجام دهند.