Twitter
Google plus
Facebook
Vimeo
Pinterest

ملت وب

+39 02 87 21 43 19

شنبه تا جمعه: 07:00 am – 05:00 pm

دنبال کردن

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

طرح تدوین سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

استانداری قزوین

مطالعه و پژوهش جهت شناسایی و بهره برداری مناسب از فرصت ها و باورهای فرهنگی مردم مناطق مختلف استان قزوین

سازمان بهزیستی استان قزوین

بررسی موانع جلب مشارکتهای مردمی و راههای افزایش آن در سازمان بهزیستی استان قزوین

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به روزرسانی نیازسنجی مشاغل تخصصی سازمان برای ۹۵ پست سازمانی و نیازسنجی ۱۸ رشته شغلی جدید

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

مطالعه و تدوین شناسایی رویکرد های جذب سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته دانش بنیان و طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین

تدوین طرح توسعه گردشگری استان قزوین، شامل زیر مجموعه مناطق خاص

وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

استاندارد سازی مشاغل

وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تولید محتوای ۱۱ دوره آموزشی به دو صورت متنی و مالتی مدیا

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

مطالعه و تدوین طرح نقش آفرینی پیام در اقتصاد دیجیتالی

وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تهیه مدل شایستگی اختصاصی مدیران حرفه ای

وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان