Twitter
Google plus
Facebook
Vimeo
Pinterest

ملت وب

+39 02 87 21 43 19

شنبه تا جمعه: 07:00 am – 05:00 pm

دنبال کردن

شرکت توزیع برق استان

ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان قزوین

استانداری قزوین

مطالعه و پژوهش جهت شناسایی و بهره برداری مناسب از فرصت ها و باورهای فرهنگی مردم مناطق مختلف استان قزوین

سازمان بهزیستی استان قزوین

بررسی موانع جلب مشارکتهای مردمی و راههای افزایش آن در سازمان بهزیستی استان قزوین

به روزرسانی نیازسنجی مشاغل تخصصی

به روزرسانی نیازسنجی مشاغل تخصصی سازمان برای ۹۵ پست سازمانی و نیازسنجی ۱۸ رشته شغلی جدید

شرکت خدمات هوایی پیام

طراحی مدل سیستم کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت خدمات هوایی پیام

سازمان گردشگری استان قزوین

توسعه گردشگری مناطق خاص گردشگری استان قزوین

استاندارد سازی مشاغل

تولید محتوا

تولید محتوای ۱۱ دوره آموزشی به دو صورت متنی و مالتی مدیا

شرکت خدمات هوایی پیام

مطالعه و تدوین طرح نقش آفرینی پیام در اقتصاد دیجیتالی

بازبینی و اصلاح ساختار سازمان

بازبینی و اصلاح ساختار سازمان